En väg att gå.

Fotograf: Josh Calabrese. Från: Unsplash

Slutet för samarbetet: Varför konsultsjuksköterskor avvisar det nya avtalet från SKR

Bemanningssjuksköterska 17 apr 2024

I dagens sjukvård är konsultsjuksköterskor en ovärderlig tillgång för regionerna och för kommunerna för att möta de växande behoven inom vården. Konsultsjuksköterskornas erfarenhet, flexibilitet och kompetens fyller kritiska luckor och säkerställer en kontinuerlig tillgång till sjukvård för samtliga medborgare. Nu hotas detta av det nya avtalet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram åt regionerna och kommunerna i Sverige. Det är återigen dags att lyfta fram varför konsultsjuksköterskor inte längre är intresserade av att samarbeta med de konsultbolag som har skrivit på detta kartelliknande avtal.

För det första underminerar det nya avtalet värdet av konsultsjuksköterskors arbete genom att försämra arbetsvillkoren och ersättningen. Konsultsjuksköterskor, som ofta arbetar under tidspress, långt hemifrån och i krävande situationer, förtjänar en rättvis och skälig kompensation för sitt hårda arbete och otrygga anställning. SKRs avtal är medvetet utformat att göra konsultsjuksköterskornas arbete mindre attraktivt och därigenom minska tillgången på den kompetens som behövs för att hålla vården igång runtom i Sverige - den negativa dominoeffekten. Detta görs av SKR för att regionerna och kommunerna ska ses som en mer attraktiv arbetsplats när handen tar stryptag om halsen på oss konsultsjuksköterskor.

Om man ser regionerna och kommunerna som ett skepp kan man inte låta bli att tänka att man en gång i tiden tog livbåten och klarade sig till land. Varför skulle man som konsultsjuksköterska då vilja kliva på fartyget igen? Underredet har fortfarande stora skador som inte har lagats sedan decennier. Istället har man i decennier täppt till dessa skador med konsultsjuksköterskor och konsultläkare medan politiker helt obrydda står vid rodret och låter oss (inkl. undersköterskor som inte ska förglömmas) slita för att hålla fartyget flytande. Vi lappar och svetsar men ändå händer ingenting på personalfronten. PANG, säger det! Nu vill SKR att konsulter ska bort. Undrar vem som ska lappa och svetsa då man inte får in personal till regionerna eller kommunerna. Nu har även konsultbolagen svårt att få in konsultsjuksköterskor och detta för att de har skrivit på avtalet med SKR.

Personligen vill inte jag bli beordrad, jag vill heller inte dela upp min semester, inte heller inte stressa livet ur mig där jag knappt kan äta en måltid i lugn och ro. Jag vill inte bli utbränd...igen, inte heller uppleva känslan att inte bli respekterad eller erkänd i arbetet när politiker hurrar och slår sig själva på bröstet för allt bra som sker. Jag står hellre tryggt i land och tittar på fartyget.

Sorry, hamnade i sidospår. Vi återgår till avtalet och konsultbolagen.

För det andra brister avtalet i transparens och medinflytande från konsultsjuksköterskornas sida. Beslut som påverkar arbetsvillkoren och välbefinnandet bör inte tas utan deltagande och insyn av fackförbund. I detta fall har inget av det gjorts. Generellt är Vårdförbundet och SKR riktigt långt ifrån varandra i årets HÖK (läs mer på Vårdförbundets hemsida) och ett varsel om övertidsblockad har bestämts. Genom att inte ta hänsyn till åsikter och behov underminerar SKRs avtal det grundläggande värdet av samarbete och respekt för alla inblandade parter.

Det är extremt viktigt att även påpeka att det nya avtalet som SKR har tagit fram riskerar att förvärra de redan existerande utmaningar inom sjukvården, såsom personalbrist och arbetsbelastning hos region- och kommunanställda. Genom att slopa konsultsjuksköterskor från att fortsätta sitt arbete eller att ansluta sig till nya uppdrag minskar avtalet den flexibilitet och tillgänglighet som medborgare behöver för att möta de växande behoven inom sjukvården.

Svensk Konsultsjuksköterskeförening uppmanar konsultbolagen att riva sina avtal och beslut angående det nya avtalet från SKR och istället arbeta tillsammans med konsultsjuksköterskor. Hade dessa konsultbolag inte skrivit under SKRs avtal, hade detta aldrig uppstått.

Nu ringer telefonerna varmt och meddelanden skickas som rinnande vatten i en å. Regionerna och kommunerna är stressade, de sträcker ut två händer till SKR som nu enbart tittar på och väljer att inte sträcka fram sina. Regionerna och kommunerna är stressade, de sträcker ut två händer till konsultbolagen som nu har tömt sina listor på personal genom att skriva avtal med SKR. Man kan säga att konsultbolagen gjorde detta mot sig själva och att SKR leder detta arbete med svensk sjukvård till döden.

Mayday! Vakna folket. Det är er vård vi står upp för.

Taggar

Johan Eskander

Specialistsjuksköterska inom intensivvård, småföretagare och debattör.