Foto av Kalei de Leon från Unsplash

Vi har 21 regioner - ingen är attraktiv

Vårdkrisen 25 maj 2024

När rubriken först fångar blicken är det lätt att reagera med förvåning - inte för oss inom vården men för de utanför vården, för vi inom vården vet ju sanningen. Det är just denna typ av rubrik som väcker nyfikenhet och får samhällsmedborgare som läser dessa typer av rubriker att vilja dyka djupare in i artiklarna för att upptäcka sanningen - de vill ha ett svar and I don't blame them. Svaret är inte självklart när vissa journalister vinklar sina artiklar.

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan rada upp meterlånga listor till varför regioner inte längre ses som attraktiva arbetsplatser för dem. År efter år redovisas rapporter från Socialstyrelsen om att bristen på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ökat och att orsakerna bland annat inkluderar hög konkurrens från andra arbetsgivare och stort antal pensionsavgångar samt få utbildade inom professionerna.

Jag tänkte att jag kanske kan hjälpa samhällsmedborgarna att förstå varför man inte vill arbeta för Sveriges 21 regioner. Det ges två exempel på varför inom varje huvudorsak, trots att det finns många, många, många fler.

1. Stressen och belastningen

 • Arbetsbelastning som med åren ökat
  Personalbristen ökar, färre blir kvar. Det innebär alltså att arbetsbelastningen ökar och fördelas på de som är kvar och dessutom har många sjuksköterskor upplevt att arbetsbelastningen har ökat till ohållbara nivåer.
 • Stöd? Vad är det?
  Personalen upplever otillräckligt med stöd från ledningen leder ofta till att sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom sjukvården känner sig otillräckligt värderade. Varför ska man då stanna kvar?

2. Förmånerna och lönen

 • Förmånerna
  Detta skiljer sig beroende på region men en sak är densamma - det är brist på attraktiva förmåner som gör att sjukvårdspersonal inte ser värdet i att arbeta inom regionerna.
 • Lön för yrket - inte ett kall
  Sjuksköterskeyrket är inte ett kall. Om konsultsjuksköterskor kan utöva yrket lika väl som regionanställda och dessutom få bättre arbetsvillkor och en skälig lön, varför inte välja att vara konsultsjuksköterska? Varför ska sjuksköterskor välja det sämre alternativet, alltså regioner? Lönerna inom regionerna är till större procent mindre konkurrenskraftiga jämfört med privata aktörer eller bemanningsföretag. Sjuksköterskor väljer att lämna regioner för att arbeta där de kan få bättre ekonomisk kompensation och bättre arbetsvillkor. Återigen, att vara sjuksköterska är inget kall. Att vara sjuksköterska är ett yrke som leder till kandidatexamen - minst. Att vara sjuksköterska är ett yrke man kan bli specialist inom och då inneha en, eller flera, magisterexamen. Att vara sjuksköterska är ett yrke där man kan forska och bli doktorand. Sjuksköterskor är inte längre nunnor från 1850-talet och den lykta som en gång tidigare har funnits och brunnit under nätterna, har släckts.

3. Arbetsmiljön

 • Påfrestningar - Fysiska och psykiska
  Den ökade personalomsättningen går hand i hand med de påfrestningar sjukvårdspersonalen utsätts för. När dessa påfrestningar påtalas till ledingen händer det ingenting då ledningens ledning inte vill ta till sig av negativa tillbud. Det får regionerna att se dåliga ut och arbetsmiljön förändras inte, det vill säga att påfrestningarna kvarstår. Ska man då ta anställning inom regionerna, tycker ni?
 • Sjuksköteskeadministratörer
  Som sjuksköterska tvingas man hantera en stor mängd administrativt arbete. Detta sker utöver de kliniska uppgifterna man har vilket minskar tiden för patientvården och ökar arbetsbördan ytterligare som i sin tur leder till frustration och stress - en mindre synlig sjuksköterska på golvet och en mer synlig bakom datorskärmen.

4. Arbetslivsbalansen

 • Dag, kväll och natt. Obekväma arbetstider
  3 miljoner övertidstimmar. Ibland blir sjukvårdspersonalens ordinarie arbetspass ett dag- och kvällspass (ca 14,5 h) eller kvälls- och nattpass (ca 18 h). Att arbeta i skift och obekväma arbetstider utan tillräcklig kompensation eller möjlighet till flexibilitet är det regionen erbjuder - kul, eller hur? Ibland är det dessutom beordrat och då har man ju inget val. Annars blir det arbetsvägran.
 • Arbetet tas hem och påverkar privatlivet
  Arbetsbelastningen samt arbetstiderna är såpass påtagliga att de påverkar sjukvårdspersonalens privatliv på ett negativt sätt. Detta går att koppla ihop med ovanstående exempel vilket leder till ökad stress, även utanför arbetet, och även ett stort missnöje att vara anställd inom regionerna då beordran sker.

Just det, för att återkoppla till Socialstyrelsens rapporter om bristen på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar samt få utbildade inom professionerna. Det finns många legitimerade - men många väljer att göra annat utanför vården än att arbeta för regionerna. Hög konkurrens från andra arbetsgivare stämmer när Sveriges regioner inte erbjuder något av vikt - en väldigt lätt match för andra arbetsgivare. Pensionsavgångarna, de är väldigt tråkiga när de äldre ska sluta då det är de av personalen man vill behålla på grund av deras kompetens - även de har sett regionernas riktiga sida och väljer att inte stanna kvar, inte ens på timmar och skulle de ta timmar blir det hos bemanningsföretag. Få utbildade inom professionerna - ja, varför ens studera till att arbeta under dessa förhållanden? Undra om det har med ovanstående att göra...

Svensk sjukvård! Arbetsbelastningen skjuter i höjden medan regionanställd personal försvinner som magi. Stöd från ledningen? Det är lika sällsynt som en enhörning. Förmånerna är så fantastiska att ingen ens ser värdet i de. Lönen och löneutvecklingen? Ja, varför stanna kvar som, i regionen syn nunna, när sjuksköterskor faktiskt kan få en skälig lön för sitt arbete? Arbetsmiljön är en dröm, fylld med alla möjliga fysiska och psykiska påfrestningar och samtidigt som man driver en kamp mot administrationen. Arbetstiderna är så flexibla att man får jobba dag, kväll och natt - ibland i ett enda härligt svep. Och självklart, jobbet följer med en hem och förgyller ens privatliv. Är det inte härligt att jobba för regionerna?

/J

Taggar

Johan Eskander

Specialistsjuksköterska inom intensivvård, småföretagare och debattör.