Foto av Kamesh Vedula / Unsplash

Regionledningarna — det ekonomiska svarta hålet

Vårdkrisen 10 maj 2024

När statistik talar sitt sanna språk!

Precis detta är det som gör att vården dräneras på miljarder som ska gå till patientnära vård! Statistik granskat av Stefan Jamroz, konsultsjuksköterska som skriver: Det här är region Östergötlands årsredovisning för sjukvården år 2023. Regionen ligger som många vet drygt 1,6 miljarder back och därför kommer ett hundratal medarbetare snart att varslas.

I bilderna som bifogats presenteras varje avdelning/vårdcentral eller annan verksamhet, siffrorna anges i miljoner kronor. Observera att detta är en region — vi har 20 till i Sverige! De siffror som är rött markerat är anmärkningsvärda siffror!

‼️
Ledningen/staben står ensamt för 25% av underskottet.

Ledningen står själva för största underskottet än all hyrpersonal tillsammans. Det är viktigt att allmänheten får reda på att staber och ledningar är anledningen till att de får sämre vård. Det är inte vårdpersonalen som behöver effektivisera sig!

💡
Det är administration, ledning och staber som borde effektivera ned sig till max 25% av dagens kostnader.

Då får vi en vård värd medborgarna. Det är dags att vi släpper "nu måste alla hjälpas åt" retoriken. Nu när varslen haglar över en redan överbelastad vård är det den redan pressade patientnära personalen som kommer att varslas — med all säkerhet.

Konsultsjuksköterskor beskylls för att belasta ekonomin. Faktum är att konsulter:

  • Reser ibland långt och arbetar på avdelningar där den fasta personalen lämnat på grund av en orimlig arbetsmiljö
  • Producerar mycket vård och är stolta över sina insatser
  • Har mycket erfarenhet och ger ett stort kunskapsnetto till verksamheter då de fått erfarenheter från flera väl- och ickevälfungerande verksamheter
  • Kostar lika mycket och ibland mindre än fast anställd personal

Ökad andel administrativ personal är vårdens nya sjukdom

Vårdfokus rapporterade också nyligen om den ökade andel administrativ personal som utgör verksamheterna, medan vårdproducerande yrken minskar. Det är en allvarlig sjukdom som vården har drabbats av.

Administrativ personal fortsätter öka – Vårdförbundets yrkesgrupper minskar
Sedan pandemin har personalen i regionerna ökat med motsvarande 14 000 heltidstjänster. Cirka en fjärdedel av dessa utgörs av administrativ personal. Allra mest har handläggarna ökat, som jobbar med allt ifrån marknadsföring till juridik. Samtidigt har Vårdförbundets grupper minskat i hundratal.

Nu krävs det att politiker tar ansvar för förändring. Börja med att säkerställa vårdens kompetensförsörjning genom att riva SKR-avtalet för upphandling av hyrpersonal vilket är ett kartellavtal som motverkar den fria arbetsmarknaden!

Taggar