Engagera dig

24 mar 2024

Vi söker medlemmar som är dubbelkompetenta eller har särintresse inom någon fråga som kan vara nödvändig för föreningens förvaltning.

Har du någon av följande intressen eller kompetenser får du gärna kontakta oss så kan vi samverka och arbeta tillsammans:

  • Juridik
  • IT
  • Utbildare, t.ex. HLR, ultraljud, m.m.
  • Marknadsföring
  • Olika specialistutbildade som vill delta i kompetensutbyte mellan professionerna
  • Med mera