Press

Information


Svensk Konsultsjuksköterskeförening samlar viktiga utskick under denna flik som riktas mot till exempel journalister. Vill ni kontakta oss direkt för en intervju kan ni kontakta föreningens webadministratör.

Pressmeddelanden


SKSF stöttar Vårdförbundet och Sveriges sjuksköterskor
Nu stöttar vi i Svensk Konsultsjuksköterskeförening våra kollegor som arbetar inom region och kommun i vårdförbundets aviserade konflikt vilket startar den 25/4. Vårdförbundet har idag varslat om konfliktåtgärder för medlemmar i samtliga regioner och 4 kommunala bolag i Stockholm. Varslet består av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad. Läs mer om

Debattartiklar


SKR hindrar egenföretagare inom vården
En orättvis konsekvens av det nya avtalet som SKR har tagit fram. Helst ska avtalet rivas innan svenska sjuksköterskor flyr till Norge.
Vårdpersonal lämnar svensk sjukvård!
Nu har ytterligare 7 regioner gått med SKR nationella avtal sedan 1/4 och samtidigt ser vi hur det går i de regioner som redan har varit med sedan några månader. Medan regionsråd och verksamhetschefer klappar sig på bröstet och säger att de minskat bemanningen och kostnaderna - hör vi
SKR - En potentiell risk för patientsäkerheten
För att säkerställa en trygg och effektiv vårdmiljö och upprättande av patientsäkerhet bör avtalet rivas med omedelbar verkan.

Logotyp