Om Svensk Konsultsjuksköterskeförening

Svensk Konsultsjuksköterskeförening

Föreningen

I vår förening är vi helt dedikerade till att stärka och föra fram konsultsjuksköterskors intressen i alla aspekter av deras yrkesliv. Genom att skapa en gemenskap där våra medlemmars röster kan höras, arbetar vi proaktivt för att säkerställa att deras unika behov och utmaningar erkänns och adresseras på både nationell och lokal nivå.

Vi tror att genom att samla konsultsjuksköterskor under en gemensam fana, kan vi effektivare förhandla om bättre arbetsvillkor, tillgång till kontinuerlig utbildning och rättvis ersättning som speglar deras ovärderliga bidrag till hälso- och sjukvårdssystemet.

För att ytterligare stödja våra medlemmar, vill vi investera omfattande resurser i program som är skräddarsydda för att möta konsultsjuksköterskors specifika behov. Detta inkluderar tillgång till mentorskap, nätverkande möjligheter med andra sjukvårdsspecialister och workshops som är utformade för att förbättra deras professionella färdigheter och kunskap. Vi vill också engagera oss i forskning och policyarbete för att belysa och ta itu med de utmaningar och möjligheter som konsultsjuksköterskor står inför, för att säkerställa att deras arbete inte bara erkänns utan också värderas högt i samhället.

På gräsrotsnivå arbetar vi hårt för att bygga starka relationer med sjukvårdens beslutsfattare, utbildningsinstitutioner och andra relevanta organisationer för att främja våra medlemmars intressen. Genom att aktivt delta i dialog och samarbete med dessa nyckelaktörer, strävar vi efter att skapa en mer inkluderande och rättvis arbetsmiljö för konsultsjuksköterskor. Vår förening står fast vid att genom att stärka konsultsjuksköterskor, stärker vi hela sjukvårdssystemet, vilket i sin tur leder till bättre patientvård och hälsoutfall för alla.


Ångerrätt för Medlemmar

Medlemskap i Svensk Konsultsjuksköterskeförening är frivilligt och baserat på individens personliga val. Vi erkänner vikten av medlemmarnas rätt att omvärdera sitt beslut. Därför erbjuder vi en ångerrätt på 14 dagar från det datum då medlemskapet påbörjas. Under denna period kan medlemmar välja att avbryta sitt medlemskap utan att ange någon särskild anledning. För att utöva ångerrätten ska medlemmen skicka ett tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda medlemskapet till oss inom angiven tidsram. Eventuellt inbetald medlemsavgift kommer att återbetalas inom 30 dagar från det att föreningen mottagit meddelandet om ångerrätten. Observera att efter ångerperiodens utgång betraktas medlemskapet som bekräftat, och ingen återbetalning av medlemsavgiften kommer att ske.