Foto av Steve Johnson / Unsplash

Få svar på allt! Och lite till?

28 maj 2024

Svensk Konsultsjuksköterskeförenings bidrag till allmännyttan för alla konsulter

Hej! Nu har vi uppgraderat avtalschatten, igen. Nu kan den göra uträkningar på uppdrag i kommun och svara på allmäna frågor, både för de som inte orkar räkna själva, eller de som är nya i att tänka på omkostnader vid uppdrag.

Genom kraften av Chat-GPT4o

  • Kan räkna på rekommenderade timpriser för dig som tar uppdrag. Vi rekommenderar inte att man accepterar uppdrag under dessa priser.
  • Kan svara på allt innehåll i det nationella avtalet. Så att du vet exakt vilka regler som gäller och vad bolagen fakturerar för dig, även i specialfall.
  • Kan nu även ge fingervisning om rekommenderade ersättningar i kommun. Kan ge exempel på avtal eller göra avtalsförslag, eller även läsa igenom avtal åt dig, om du klistrar in dem i chatten.
💡
Alla frågor, svar m.m. är helt konfidentiella och sparas inte.