Medlemsmöte

25 feb 2024

Svensk konsultsjuksköterskeförening kommer regelbundet ha medlemsmöten för att mottaga propositioner och tillsammans med medlemmarna planera det fortsatta arbetet.

Nu bjuder vi in till det första pulsmötet den 23/3, där erfarenheter i verksamheerna kommer att diskuteras. Du kan anmäla dig via denna tråd i diskussionsforumet.