När ska regionerna förstå?

19 mar 2024

Det är och kommer vara svårt, näst omöjligt att bemanna upp regionens verksamheter. Det är oss konsultsjuksköterskor de väntar på.

SKR och regionernas tro att de skulle kunna tvinga oss ta fasta anställningar genom hyrstopp och nationella avtalet, visar sig redan nu vara ett misslyckande.

Men som verksamheterna märker kommer vi inte tillbaka i den omfattningen regionerna räknat med. När ska de förstå att det är fel väg att gå? Hur länge ska de få hålla på? Vem kommer ställas till svars efter detta?

Inga i längden hållbara förbättringar har skett, och så länge det inte sker, kommer inte konsulter tillbaka till fasta anställningar. Vårdpersonal tänker nytt, byter jobb och yrkesbanor!

Allt får lov att ske medans våra fina kollegor fortfarande går kvar i dysfunktionella verksamheter och inte mår bra medan arbetsgivare ”sitter lugnt i båten” ser på och tror det löser sig av sig självt.

Hur länge orkar de? Det är frågan.

Sjuksköterskor flyr efter hyrstoppet: ”Gråter varje dag” - P4 Halland
Efter att antalet hyrsjuksköterskor begränsades på sjukhusen i Halland har läget förvärrats kraftigt på strokeavdelningen i Halmstad.Under hösten har ungefär…