SKR en pjäs i Svensk sjukvård med förvrängd roll?

17 mar 2024

Eva Nordin skrev 220610 i Sjukhusläkarna där fem frågor ställdes till riksdagspartiernas talespersoner för sjukvårdsfrågor angående hur riksdagspartierna ser på nationell styrning och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) roll i svensk sjukvård?

Det är en uppenbar problematik för svensk sjukvård när SKR som intresseorganisation får lov att fortsätta med ett inflytande som om de vore en myndighetsutövande myndighet.

Vilken annan intresseorganisation har de befogenheterna i Sverige?