Foto av Elimende InagellaUnsplash

Svensk Konsultsjuksköterskeförening eftersöker valberedning

1 apr 2024

Svensk Konsultsjuksköterskeförening har beslutat att tillsätta en medlem som lekmansrevisor för att verka som kontrollerande av föreningens förvaltning.

I första steget söker vi en valberedning på 3 medlemmar som ska eftersöka kandidater. Val av revisor kommer att ske på en extrastämma som kommer att annonseras 1 månad i förväg.