Kan Sjuksköterskor ersättas av robotar? — Inte någonsin, tror många forskare. Det är dags att säkra framtidens yrke för kommande generationer. Bilden är genererad med hjälp av artificiell intelligens.

Avropen står tomma — Vi kan inte ersättas av robotar

21 maj 2024


Avropen står tomma

Vi förväntar oss en sommar som är värre än "alla de värsta somrarna tillsammans."
‼️
En anonym VD på en av Sveriges största leverantörer av hälso- och sjukvårdspersonal som konsulter kallar SKR-avtalet för en katastrof.

VDn berättar vidare att till exempel på Gotland är Regionledningen djupt oroad över att det knappt finns någon personal att tillgå för arbete på Gotland.
Svensk Konsultsjuksköterskeförening kan nu avslöja
att Gotland går ut med en direktupphandling utanför kartellavtalet gällande anestesisjuksköterskor.

Flera konsultchefer vittnar öppet om att det är omöjligt att tillsätta tillräckligt med personal på uppdragen.

En medlem vittnar om att det inte snart finns någon personal kvar på ett Norrlandssjukhus

Det är riktigt katastrof här. Vi flyttade hela KAVA in på annan avd i torsdags. Vi springer mer än tidigare o om ca 2 veckor slutar alla konsulter på kava + på våran kirurgisk vårdavd. På onsdag ska ledningen berätta hur det kommer bli i sommar. Personalen är helt knäckt. Tror att det blir en del fasta som kommer sluta nu.
Detta är vad jag känner till nu: Njurmedicin 1 ssk har sagt upp sig efter 26år på avd. Detta då de slås ihop med hematologen .. ingen konsultssk har sökt Avd 15, 2 konsulter har tackat ja till sommaren KAVA 1 konsult har tackat ja till sommaren.
Hej vi får inte reda på någonting, men jag har hört 2saker. 1. Inga konsulter har svarat på avropen. 2. Om blockaden fortsätter så hotar dom med att fast personal inte får någon sommarsemester. (Kan det få gå till så?) Lugnavd Norrlandsjukhuset

Felprioriteringar leder till konsekvenser

Region Västernorrland ”ransonerar ” sjukvården på grund av resursbrist.

Vi kommer tillfälligt att behöva dra ner på verksamheter över sommaren och förmodligen en bit under hösten också”, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland. Regionen är på väg mot ett miljardunderskott på grund av höga hyrkostnader men just bristen på hyrpersonal är Region Västernorrland stora utmaning i sommar och länets sjukvård kan bli extremt svår.

Nej och åter nej — Vi tar det igen, läs sakta och noga: Konsulter är inte bovarna för ökade bemanningskostnader i Svensk sjukvård! Arbetsgivaren och styrande politiker i regionerna är de skyldiga. De har skapat situationen, att konsulter är enda utvägen att idag klara Svensk sjukvård! SKR och arbetsgivaren klarar inte av sitt uppdrag, de klarar inte av en sådan enkel sak som att låta sin fastanställda personal gå hem i tid eller få sin välbehövliga rast och än mindre sin semester. Men Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande Elina Backlund Arab (S), regiondirektör Åsa Bellander och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) i region Västernorrland kan minsann anställa projektledare, ekonomikonsulter och många av dem också.

‼️
Läs vår artikel om regionledningarnas kostnader nedan
Regionledningarna — det ekonomiska svarta hålet
När statistik talar sitt sanna språk! Precis detta är det som gör att vården dräneras på miljarder som ska gå till patientnära vård! Statistik granskat av Stefan Jamroz, konsultsjuksköterska som skriver: Det här är region Östergötlands årsredovisning för sjukvården år 2023. Regionen ligger som många vet drygt 1,6 miljarder

Regionledningar öppnar fler svarta hål som tar resurser från patientnära vård

I April 2023 togs beslut att regionen under 3 år skulle lägga 72 miljoner kronor extra till kompetensförsörjning i region Västernorrland genom arbetet Behålla, rekrytera och utveckla. För detta arbete under 3 år har inte mindre än 5 projektledare/konsulter anställts eller anlitats!

 • Projektledare nr 1 har övergripande ansvar för kompetensförsörjningsarbetet i 3 år.
 • Projektledare nr 2 för ”dedikerat” arbete med utlandsrekrytering i 3 år.
 • Projektledare nr 3 ska under 2 år utveckla karriärmodeller för olika yrkesgrupper.
 • Projektledare nr 4 en extern och oberoende part upphandlas för att på ett strukturerat sätt fånga och se till att medarbetarnas bild lyfts fram.
 • En processledare nr 5 anställs under 1 år för att hålla ihop kompetensväxlingsarbetet och bistå i uppstart av olika aktiviteter.

Dessa säkert mycket dyra anlitade konsulter/projektledare gör sitt jobb under kommande 3 år, men risken är stor att som många andra onödiga projekt hamnar resultatet i någon skrivbordslåda utan verklig implementering i verksamheterna. Vad kostar det inte för skattebetalarna för att regionens rekryterare ska åka ned till Grekland och rekrytera medarbetare? Som har omnämnts i Vårdfokus.

Östergötland värvar grekiska sjuksköterskor | Vårdfokus
Sjukhusen i Östergötland dras med stängda vårdplatser på grund av svårigheten att rekrytera sjuksköterskor. För att kunna öppna dem ser sig ledningen om efter ny …

Vad hamnar kostnaderna för resor, hotell, matkostnader, löner, traktamenten mm på?! Vad hamnar kostnaderna för språkutbildningarna för de grekiska eller från andra länder nya medarbetare? Räcker en snabbutbildning i svenska för en patientsäker sjukvård? Då kommer nästa fråga varför utlandsfödda läkare som redan är i Sverige måste gå med i regionernas verksamheter som ”underläkare” under 6-12 månader för att ens få ta emot patienter själva? För att få medarbetarnas bild av verksamheterna tordes det inte behövas tas in en projektledare till, det kunde ha sparats in om ledningen lyssnat på sin personal i tid! Att sedan ha ett uppgiftsväxling med en inriktning att personal som arbetar på legitimation ska delegera sina arbetsuppgifter till personal som inte har aktuell legitimation och kompetens, kommer ändå aldrig att ske.

Sjuksköterskor kommer inte att delegera sina arbetsuppgifter till personal utan varken reell eller formel kompetens

Vi har vår legitimation och den äger vi och bär ansvar för själva i och med vår utbildning. Bara för att arbetsgivaren inte klarar av att (läs inte har för avsikt) att ha en hållbar arbetsmiljö så att personal väljer bort att arbeta i deras verksamheter, kan problemet inte lösas med eran så kallade uppgiftsväxling för att lösa vårdkrisen SKR och arbetsgivaren själva är orsak till. Och mycket riktigt - det är svårt att rekrytera konsultsjuksköterskor och konsultläkare nu, och svårare kommer det bli ju längre Nationella avtalet ska få styra konsulters förutsättningar som inte främjar patientsäkerheten i verksamheterna. Vi konsulter har medvetet valt bort att ställa upp för regionerna i Sverige inte ens vi är beredda att gå in i era verksamheter längre. Som man bäddar får man ligga, Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande Elina Backlund Arab (S), regiondirektör Åsa Bellander och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)

Folket står med sjuksköterskeprofessionen

En majoritet av befolkningen oroar sig över vårdpersonalens arbetsbelastning och hur det påverkar dem som patienter. Det visar en ny Novus-undersökning som Vårdförbundet låtit göra.

 • 69 procent är mycket eller ganska positiva till en arbetstidsförkortning för Vårdförbundets yrkesgrupper.
 • 59 procent anser att Vårdförbundet gör rätt som vidtar konfliktåtgärder. 11 procent tycker att Vårdförbundet gör fel. 30 procent har ingen uppfattning.
 • 91 procent har en bild av att arbetsbelastningen för Vårdförbundets yrkesgrupper är så hög att den inte går att hantera, mycket hög eller bara hög.
 • 49 procent har en bild att arbetsbelastningen är så hög att den inte går att hantera.
 • 65 procent är mycket eller ganska oroliga för arbetsbelastningen medför risker som påverkar dem som patienter.
 • 85 procent är mycket eller ganska oroliga för arbetsbelastningen medför riskers som påverkar de anställda.
 • 90 procent är mycket eller ganska oroliga för att arbetsbelastningen gör att fler väljer att lämna vården.

Undersökningen genomfördes den 8-15 maj genom en webbenkät till deltagare i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel och har besvarats 1049 personer.
Källa:

Nu utökas Vårdförbundets blockad till 29 kommuner | Vårdfokus
Som förtroendevald har Elin Svenberg legat i startgroparna sedan beskedet om det utökade varslet kom för två veckor sedan. – Än så länge …

Svensk Konsultsjuksköterskeförenings förslag

Genom att minska kostnaderna för regionledningar och administratörer med 75% med hjälp av AI och andra effektiviseringar, kan vi omfördela dessa resurser till patientnära och kliniskt arbete. Detta kommer att stärka vården och säkerställa att mer av våra resurser används där de behövs som mest – direkt hos patienterna.
Riv "kartellavtalet" — SKR Avtalet