Svensk sjuksköterskeförening

Föreningen

Är du Konsultsjuksköterska? Tillsammans är vi Svensk konsultsjuksköterskeförening.

💡
Vi välkomnar alla sjuksköterskor till vår förening. Vi hjälper gärna dig att bli konsult om du inte redan är det. I vårt nätverk finns det flera medlemmar som kan hjälpa dig på vägen.

Svensk konsultsjuksköterskeförening bildades för att ta tillvara på konsultsjusköterskors intressen på den svenska arbetsmarknaden. Vi anser att sjuksköterskor är värda den arbetsmiljö och ersättning som liknande yrken med motsvarande utbildning och ansvar har. Tycker du att konsultsjusköterskors är här för att stanna? Gå med i vår gemenskap.

Våra artiklar

Vi skriver om det som engagerar vår yrkesgrupp, vi vill skapa opinion för att förändra alla sjuksköterskors arbetssituation

SKR hindrar egenföretagare inom vården
En orättvis konsekvens av det nya avtalet som SKR har tagit fram. Helst ska avtalet rivas innan svenska sjuksköterskor flyr till Norge.
SKR - En potentiell risk för patientsäkerheten
För att säkerställa en trygg och effektiv vårdmiljö och upprättande av patientsäkerhet bör avtalet rivas med omedelbar verkan.