Foto: GR Stocks från Unsplash. SKR tar över svensk sjukvård - patientsäkerheten hotas.

SKR - En potentiell risk för patientsäkerheten

Bemanningssjuksköterska 26 mar 2024

Avtalet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har introducerat och tagits i bruk tillsammans med regionerna, väcker stor oro bland vårdpersonal - regionanställda som konsulter. Som aktiv sjuksköterska och företagare inom hälsosektorn kan inte jag låta bli att se detta nationella avtal, tillsammans med de potentiella riskerna, som hotande mot patientsäkerheten.

Patienternas välmående och säkerhet är alla sjuksköterskors främsta prioritet inom hälso- och sjukvården. Kvalificerad vårdpersonal är avgörande för att säkerställa att varje patient som är inneliggande på sjukhus får den vård och omsorg de förtjänar. Det kvalitetsbristande skrivna nationella avtalet av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rörande tjänster om inhyrning av sjuksköterskor och läkare, får allvarlig kritik från nämna professioner inom vården - inklusive regionanställda.

En av de främsta situationerna som kommer att hända är att avtalet kommer att leda till underbemanning och ökad arbetsbelastning för regionanställda sjuksköterskor. Detta kommer i sin tur att resultera i sämre vårdkvalitet och en betydligt ökad risk för vårdrelaterade skador. Intensivvården, där jag själv arbetar, är en särskild avdelning som är känslig för bristen på vårdpersonal och överbelastning av patienter. Varje minut kan vara avgörande för en patient inom intensivvården och detta avtal kan komma att hota den förmåga att ge omedelbar respons och högkvalitativ vård som behövs.

Varför har det då blivit allt fler konsultsjuksköterskor? Följande gäller inte bara inom vården utan lämpas på alla arbetsplatser men om sjuksköterskor och läkare inte känner sig värderade och respekterade i sina arbetsmiljöer, i detta fall regionerna, kommer de att söka andra sätt att utöva sin kunskap på - eller lämna yrket helt som allt fler i dag gör. Detta leder till en dränering av kompetens på svenska sjukhus och ersätts med nyexaminerade sjuksköterskor alt. AT-läkare som inte har erfarenhet eller kunskap inom området, som exempelvis hjärtsjukvård. Avtalet blir ett resultat av en nedåtgående spiral där bristen på vårdpersonal förvärras och patientsäkerheten äventyras ytterligare.

Det är av ytterst viktigt att betona att sjuksköterskor är centrala för en effektiv och säker vård. Vi är professionen som är närmast patienterna, som identifierar förändringar i deras tillstånd, administrerar behandlingar och ger stöd till patienterna och deras familjer. Vi är som det klyschigt kallas för 'spindeln i nätet'. Att ignorera sjuksköterskors röster och oro är inte bara oansvarigt av SKR, det är direkt farligt för patienternas hälsa och välbefinnande.

För att säkerställa en trygg och effektiv vårdmiljö och upprättande av patientsäkerhet, är det avgörande att avtalet om sjuksköterske- och läkarbemanning rivs med omedelbar verkan.

Slutligen uppmanar jag SKR och andra relevanta aktörer att lyssna på våra farhågor och agera i enlighet med dem. Vi vårdprofessioner är engagerade i att ge den bästa möjliga vården till våra patienter på villkor som gynnar oss. Vi sitter inte på ett kontor i centrala Stockholm (jag pratar alltså om SKR) och håvar in 580 miljoner kronor i enbart medlemskap från regionerna och kommunerna. Vi är yrkesgrupper på golvet som sliter medan SKR bygger ett nytt kontor (!!!) för flera miljarder som skattebetalarna får stå för.

Var försvinner de 580 miljoner kronorna som regionerna och kommunerna betalar till SKR? Det luktar Nya Karolinska om detta!

Här kan ni läsa om kostnaderna som vi skattebetalare står för;
https://skr.se/download/18.2762e84b188b9cc765f8f26b/1687791030930/11-2023-NY-F%C3%B6rbundsavgift2024.pdf

/J

Taggar

Johan Eskander

Specialistsjuksköterska inom intensivvård, småföretagare och debattör.