Foto av nikko macaspac från Unsplash

Stefan Petersson - SKRs "frälsare"

Konsultsjuksköterska 5 maj 2024

Guld och gröna skogar när konsultpersonalen försvinner från regionerna och kommunerna? Oklart och med största sannolikheten - nej. Dock insinuerar Stefan Petersson att det nationella avtalet för konsulterna är ett steg i den riktningen. Det han inte tänker på är de allvarliga frågetecknen kring huruvida avtalet verkligen kommer att göra vården, som SKR kallar det, "säkrare" och hur mycket regionerna och kommunerna faktiskt kommer att spara genom användning av avtalet. Faktum är att SKRs avtal snarare kan innebära en fara för patientsäkerheten och leda till en mycket försämrad vårdkvalitet och ökad administration.

Det är mycket viktigt att vara medveten om att en centralisering av avtal medför en ökning av byråkrati och administration och en minskning av den lokala anpassningsförmågan. Detta kan i sin tur leda till att regionerna stöter på svårigheter när det gäller att snabbt anpassa sig till förändrade personalbehov, något som kan få allvarliga konsekvenser för patientvården då vårdinstanser kan stå utan sjuksköterskor och läkare.

Stefan Petersson menar på att det nya avtalet syftar till att reglera förlängningar av uppdrag för konsulterna och för att minska otydligheter i kontrakten. Emellertid kan begränsningar av dessa förlängningar resultera i att erfarna konsultsjuksköterskor måste avsluta sina uppdrag innan de ens har etablerat nödvändig kontinuitet, uppfattat rutiner och skapat relationer gentemot patienterna. Detta kan leda till ökad stress för regionanställda och konsultpersonal samt för patienter som inte får den stabilitet de behöver i vården om man regelbundet ska byta konsulter. Inte nog med det kan även risken, på grund av ruljans, för vårdrelaterade skador öka genom bristande rutiner, felaktiga procedurer, felaktiga bedömningar et cetera.

En oro som framkommit är att det nya avtalet riskerar att etablera en öppen marknad gällande konsulter som personer där bemanningsföretag får möjlighet att konkurrera om samma person som de senare presenterar för regionen eller kommunen. Den utveckling kan resultera i att kvaliteten på konsulterna försämras då det kan bli så att de bemanningsföretag som erbjuder tjänster till lägre priser får företräde framför de som satsar på högre kvalitet. Kostnadsminskningar för konsultpersonal inte får genomföras på bekostnad av kvaliteten i vården och patientsäkerheten.

Stefan Petersson betonar att regionerna fortfarande kommer att ha möjlighet att behålla viss specifik inhyrd personal längre tid om det är avgörande för kontinuiteten. Men frågan kvarstår om hur detta kommer att implementeras i praktiken. Risken är att detta undantag ersätts med billigare alternativ gång på gång. Det i sin tur kan leda till att många duktiga och kompetenta konsultsjuksköterskor onödigtvis avslutar sina uppdrag eller åker till Norge och arbetar.

Det nationella avtalet för konsultpersonal inte den lösningen som vårdsektorn behöver. Istället för att centralisera och standardisera, behöver man fokusera på att stärka regionernas och kommunernas autonomi, göra sig attraktiva och vara flexibla för att säkerställa en högkvalitativ och patientsäker vård för alla invånare. Jag tror, helt ärligt, att regionerna och kommunerna inte längre ser värdet i detta nationella avtal då det skapar mycket administrativt arbete samt onödig ruljans av konsulter. Att kompromissa med vårdkvaliteten för att spara pengar är en farlig väg att gå och det är dags att det svenska folket inser det innan det är försent - vilket det nästan är.

Trots att SKR inte formellt är en myndighet, uppvisar intresseorganisationen strukturella och funktionella drag som är karakteristiska för myndigheter. Med etablerade beslutsprocesser, ansvar för hantering av kollektiva resurser och en viss auktoritetsnivå inom sina medlemsorganisationer, framstår SKR i många avseenden som en myndighetsliknande institution. En fasad, med andra ord.

Skattepengar från regioner och kommuner hamnar på SKRs konto och redovisas offentligt. De känner troligtvis av att de behöver visa något för offentligheten för att bevisa att skattebetalarnas pengar kommer till nytta. De skapade ett projekt, det nationella avtalet, som de egentligen inte bryr sig om. Blockaden som Vårdförbudet (heja heja heja!) har varslat om riktar sig mot regionanställda. SKR verkar inte bry sig om de heller för nu ska Vårdförbundet eskalera blockaden.

Återigen har SKR skapat oreda på grund av inkompetens och nu står de vid sidan om och tittar på - under Vårdförbundets blockad... tysta. Smarta va? Vilken tur att de inte är en myndighet för då kanske det hade kunnat gå riktigt illa för längesen.

Taggar

Johan Eskander

Specialistsjuksköterska inom intensivvård, småföretagare och debattör.