Vice ordförande Cecilia Svanlind Thörn

SKSF stödjer Vårdförbundet och Sveriges sjuksköterskor

Nyheter 11 apr 2024

Nu stöttar vi i Svensk Konsultsjuksköterskeförening våra kollegor som arbetar inom region och kommun i vårdförbundets aviserade konflikt vilket startar den 25/4.

Vårdförbundet har idag varslat om konfliktåtgärder för medlemmar i samtliga regioner och 4 kommunala bolag i Stockholm. Varslet består av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad. Läs mer om konflikten på vårdförbundets hemsida.

Konsultsjuksköterskor omfattas ej av konflikten men påverkas indirekt då deras medarbetare kan komma att vara färre. Detta gäller även den aviserade konflikten från kommunal som kan komma att påverka sjuksköterskor på olika sätt.

Svensk Konsultsjuksköterskeförening ser allvarligt på SKRs utnyttjande av bland annat NATO-medlemskapet för att fullständigt omkullkasta den redan obefintliga arbetsmiljön på de arbetsplatser som SKR representerar.

Om konflikten drar ut på tiden är det mycket möjligt att arbetsgivarna kommer att vända sig till konsultsjuksköterskor för att lösa bemanningen.
Vi stöttar givetvis Vårdförbundet i konflikten och alla våra sjuksköterskekollegor i Sverige.

Vi uppmanar de konsulter som kan, att inte ta uppdrag där det pågår konflikt och under hela konfliktens period.

Vi instämmer med Vårdförbundet att vårdens sjuksköterskor kontant blir överutnyttjade och arbetsgivaren använder sig endast av kortsiktiga metoder i stället för att långsiktigt förbättra villkor och arbetsmiljö.

Faktum är — att det är därför många av oss har blivit konsultsjuksköterskor. Vi vill verka på en fri arbetsmarknad, med en lön som motsvarar yrken med liknande utbildning och ansvar. Samt ha drägliga villkor som gör att livet går att leva.

Det är nu vi visar SKR och arbetsgivaren att vi inte tänker backa denna gång!

🤗
Det är nu av vikt att vi stöttar våra fast anställda kollegor att få bättre arbetsvillkor!

Vårdpersonal ska likväl som alla andra inom arbetsmarknaden ha en hållbar och dräglig arbetsmiljö där ingen behöver arbeta sig sjuk. Vi behöver nu ta steg mot en bättre och patientsäker vård — en vård som vi kan vara stolta över.

Inga patienter ska behöva dö på grund av utebliven vård i Sverige 2024!

Taggar