Svensk Konsultsjuksköterskeförening grundas

Nyheter 14 mar 2024

Svensk Konsultsjuksköterskeförening grundades med syftet att tillgodose de unika behoven och utmaningarna som konsultsjuksköterskor står inför i sitt yrkesliv. Initiativet till föreningen kom från en grupp engagerade sjuksköterskor som insåg att den växande sektorn av konsult och bemanningssjuksköterskor saknade en samlad röst och representation i branschfrågor. Dessa grundare arbetade för att skapa en stabil grund för föreningen, med fokus på att förhandla fram bättre arbetsvillkor, rättvisa löner och trygga anställningsavtal för sina medlemmar.

En central del av Svensk Konsultsjuksköterskeförening är dess engagemang för medlemmarnas professionella utveckling och välbefinnande. För att möjliggöra detta inrättades ett diskussionsforum som en digital mötesplats där medlemmarna kan utbyta erfarenheter, dela kunskap och diskutera aktuella yrkesfrågor. Forumet fungerar inte bara som en plattform för nätverkande och stöd, utan även som en kanal för att samla in medlemmarnas åsikter och erfarenheter som underlag för föreningens arbete och förhandlingar.

Föreningens intresse för forskning speglar dess åtagande att basera sitt arbete på vetenskaplig grund och att främja evidensbaserad praktik inom sjuksköterskeyrket. Genom att uppmuntra och stödja forskning som rör konsultsjuksköterskors arbetsvillkor, karriärvägar och bidrag till hälso- och sjukvårdssystemet, strävar Svensk konsultsjuksköterskeförening efter att inte bara förbättra medlemmarnas arbetsliv utan också bidra till den övergripande utvecklingen och kvaliteten på vårdtjänster i Sverige.

Taggar