Foto av Nadine Shaabana från Unsplash

Vårdförbundets blockad träder i kraft i dag klockan 16:00

Konsultsjuksköterska 25 apr 2024

Hej, alla konsulter!

👉 I dag när Vårdförbundets blockad träder i kraft ska vi konsulter stötta våra fastanställda kollegor.

👉 Vi ska genom vår insats inte rädda arbetsgivaren från sitt ansvar att bedriva en patientsäker sjukvård utan att vidta åtgärder för en långvarigt hållbar arbetsmiljö!

👉 Ta exempevis inga extra skift än de ni redan har bokade på schemat.

Hälsningar,

Styrelsen i Svensk Konsultsjuksköterskeförening

Taggar

Johan Eskander

Specialistsjuksköterska inom intensivvård, småföretagare och debattör.